INFORMATIE

MENS & MILIEU

Om schade aan mens en milieu te voorkomen of te beperken houdt MCAP zich actief bezig met de beperking van gevaarlijke en registratie van chemische stoffen volgens de RoHS en REACH richtlijnen van de Europese Unie. Daarnaast volgen wij de richtlijn met betrekking tot mensenrechten, ethiek en verantwoordelijkheid voor het milieu met de Conflict Minerals Beleidsverklaring. Van onze leveranciers eisen wij dat zij dit ook doen.

Meer weten?

Neem contact op

Daag ons uit

Wij denken in oplossingen

Samen met u zoeken we naar de kabel- of glasvezelverbinding die het beste aansluit bij uw specifieke omstandigheden.

Daag ons uit