Conflict minerals beleidsverklaring

Bij de inkoop van onderdelen en materialen is MCAP toegewijd aan bedrijven die onze waarden met betrekking tot mensenrechten, ethiek en verantwoordelijkheid voor het milieu delen. Wij verwachten dat al onze leveranciers zich aan de eisen van onze Gedragscode voor Leveranciers houden, die schendingen van de mensenrechten en de onethische praktijken verbiedt. We eisen ook dat alle leveranciers voldoen aan de geldende wettelijke normen en eisen.

Achtergrond

De Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC), presenteerde in augustus 2012, haar definitieve reglement met betrekking tot het ‘conflictmineralen’ tantaal, tin, wolfraam en goud, zoals gedefinieerd in en vereist door artikel 1502 van de wet Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act. Als gevolg daarvan richten wij ons op de vraag of en in hoeverre de producten die we gebruiken conflictmineralen bevatten en of deze conflictmineralen uit de Democratische Republiek Congo en de, in de wet genoemde, aangrenzende landen komen.

Wat wij eraan doen

MCAP ondersteunt het doel van beëindiging van het geweld, schendingen van de mensenrechten en de milieuverwoesting in de desbetreffende landen. We zetten ons in om alle eisen na te leven, die onder het reglement van conflictmineralen voor ons bedrijf gelden. MCAP helpt haar klanten bij de uitvoering van hun conflictmineralen-programma’s. Wij streven ernaar om, bij de uitvoering van conflictmineralen-programma’s, samen te werken met onze klanten en inkooppartners. MCAP eist dat al haar leveranciers verklaringen verstrekken volgens de EICC/GeSI Conflict Minerals Reporting Template. Wij heroverwegen onze partnerbereidheid met leveranciers die niet voldoen aan dit beleid.

Wij denken in oplossingen

Samen met u zoeken we naar de kabel- of glasvezelverbinding die het beste aansluit bij uw specifieke omstandigheden.